Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

a) www.AlyanS.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gazi Mahallesi 1413. Sokak No:28 Sultangazi / İSTANBUL adresinde mukim AlyanS – Ali Haydar KAVAK (Bundan böyle “AlyanS” olarak anılacaktır)

b) www.AlyanS.net  internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu AlyanS’nin sahip olduğu internet sitesi www.AlyanS.net ‘den ve yine AlyanS tarafından sağlanan AlyanS Hesap’tan Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. AlyanS’un, www.AlyanS.net  üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. AlyanS’un, www.AlyanS.net  üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; AlyanS’a ait www.AlyanS.net  adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından AlyanS adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. AlyanS’un  www.AlyanS.net  ve/veya mağaza içi kasa, kiosk, telefon ve tabletler üzerinden sunacağı “AlyanS Hesap” program hizmeti;  işbu sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren sadakat programıdır.

3.4. AlyanS, www.AlyanS.net  ve/veya mağaza içi kasa, kiosk, telefon ve tabletler üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.AlyanS.net ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5. www.AlyanS.net  bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların AlyanS tarafından belirlenecek ve www.AlyanS.net ’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. AlyanS, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.AlyanS.net  ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.AlyanS.net  internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, AlyanS’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda AlyanS’a vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir. Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, AlyanS tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AlyanS’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AlyanS’un söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde,  her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye ait olacaktır.

4.3. Üye, www.AlyanS.net ’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, www.AlyanS.net’i hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hkuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, AlyanS ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.AlyanS.net  internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AlyanS’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.AlyanS.net  internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin AlyanS ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. AlyanS’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. AlyanS, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.AlyanS.net  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden AlyanS’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. Üye, hesap ile birlikte kullanıma açılacak “AlyanS Hesap” programını işbu sözleşmenin “AlyanS Hesap Kullanım Koşulları” başlığıyla beşinci kısmında yer alan koşullara uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

4.8. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AlyanS’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AlyanS’un Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. AlyanS’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyeliği iptal etme ve hesabı silme işlemi, Üye tarafından magaza@AlyanS.net e-posta adreslerine e-posta göndermek suretiyle yapılabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, AlyanS’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.AlyanS.net ’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.AlyanS.net ’nin sunumu AlyanS’un ya da AlyanS’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. AlyanS tarafından www.AlyanS.net  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. AlyanS, www.AlyanS.net  internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. AlyanS, Üyenin www.AlyanS.net  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitesinde yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında üyenin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

4.13.AlyanS, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya AlyanS’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) AlyanS’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.14. www.AlyanS.net  internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15. AlyanS, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16. AlyanS, www.AlyanS.net ’de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.AlyanS.net ’yi kullanma koşulları ile www.AlyanS.net  ’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.AlyanS.net ’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.AlyanS.net ’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.AlyanS.net ’nin kullanımı ya da www.AlyanS.net ’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. AlyanS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17. AlyanS, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, site üzerinden  bilgilendirme yapılmak  sureti ile  üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, AlyanS’a ait tüm bilgisayar ve ticari kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. AlyanS, işbu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.AlyanS.net  internet sitesinin ilgili bölümden ve/veya AlyanS’un Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Bu doğrultuda, AlyanS, www.AlyanS.net ’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, AlyanS, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. AlyanS, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

AlyanS, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.20. www.AlyanS.net  üzerinden, AlyanS’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.AlyanS.net  üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında AlyanS’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. AlyanS bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, AlyanS’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.21. AlyanS, www.AlyanS.net ’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.AlyanS.net ’de üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.AlyanS.net ’de muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.AlyanS.net ’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile www.AlyanS.net ’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.AlyanS.net ’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AlyanS’un www.AlyanS.net ’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5. AlyanS HESAP KULLANIM KOŞULLARI

5.1. AlyanS Hesabı, «AlyanS Hesap üyesi» ya da «Müşteri» olarak anılacak olan, 18 yaşından büyük ve Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler için geliştirilmiştir. AlyanS Hesap mağazalarda ve internette yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
5.2. İşbu sözleşmenin kabulü halinde aktif hale geçecek AlyanS Hesap programı ücretsizdir.
5.3. AlyanS, AlyanS Hesap Üyelik ve kullanım programı koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etme hakkını saklı tutar.
5.4. AlyanS Hesap programı; promosyonlar, kampanyalar, AlyanS tarafindan düzenlenen etkinliklerde özel avantajlar, etkinliklerden haberdar olma fırsatları, marka işbirlikleri bildirimleri ve ayrıcalıklı hizmetleri içerir. (Bundan böyle bütün bunlar AlyanS Hesap Üyelik programı «Hizmetleri» olarak anılacaktır). AlyanS Hesap hiçbir şekilde ödeme yapmak için kullanılamaz.
5.5. AlyanS’un ya da birlikte çalıştığı tedarikçilerden birinin bir ürünü kalite ya da güvenlik sebeplerinden ötürü satıştan çekme ya da satılan ürünleri toplatma kararı alması durumunda AlyanS Hesap sahibi üyeler bu konuda bilgilendirilir. Bu bilgilendirme e-posta, mektup ya da telefon aracılığıyla yapılabilir. Üye iletişim bilgilerinin güncel olmaması AlyanS’un sorumluluğu altında değildir.  AlyanS Hesabı olan Üye, nakit olarak yapılan alışveriş tarihini takip eden 30 gün içerisinde kasa fişi/faturasını göstermeden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise kredi kartı slipi ibraz edilerek ürün değişimi yapabilir. AlyanS Hesabı olan Üye, 2 yıl süresince, yapmış oldugu satın alma ile ilgili kasa fişinin/faturasının yeniden basılmasını talep edebilir.Üye, bildirim almayı kabul eden bir beyanda bulunmuşsa, AlyanS, üyelerini yerel ve ulusal spor etkinlikleri konusunda bilgilendirebilir ve bu etkinliklere davet edebilir. 
5.6. AlyanS Hesap, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. Dolayısıyla, sadece kart sahibi Üye, AlyanS Üyelik karti kurallarına uymakla yükümlüdür. Üye; kartına eklenen diğer tüm kullanıcılardan sorumludur, kendisinin bizzat veya kart kullanımını gerçekleştiren diğer üçüncü kişiler için kefil olmakta ve onların üyelik kartı kullanımlarından sorumlu olmaktadır.
5.7. Üye’nin doğru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Söz konusu durumlarda AlyanS’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde ayrica şu işlemler yapılabilir: AlyanS Üyelik kartinin iptal edilmesi, Üyelik programının durdurulmasi ve Üyeliğin iptali, Üyeye sağlanan her türlü indirim ve avantajların AlyanS tarafindan geri alınması, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.
5.8. AlyanS, Üyelik kartına ait tüm Hizmetlerin en iyi şekilde kullanılmasını Üye’ye garanti etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, AlyanS, bağlantı sorunları, alışılmışın dışında durumlar, AlyanS’un çalışmasını engelleyen durumlar ve mücbir sebepler (örn: posta hizmetlerinde grev, kötü hava kosulları, afet, vb.) gibi durumlardan doğan zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafindan yapılan AlyanS Hesap kaydı ile Üye, mağaza sunucusundan kaynaklanan gecikmeleri (Üyelik hesabı oluşturma ve hesap kontrolü), teknik performansı etkileyen problemleri, bağlantı kesilme sorunlarını ve genel olarak bilgilerin paylaşılması ile ilgili doğabilecek tüm sorunları vb. internet ortamından kaynaklanan teknolojik problemleri ve kısıtlamaları kabul eder. 
5.9. Üye’nin tüm adres ve/veya e-posta adresi ve/veya gsm numarası ve/veya isim değişiklikleri en kısa süre içerisinde magaza@alyans.net adresine e-posta göndermek, suretiyle yapabilecektir. Hesapta yapılacak olan bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini değiştiren üyelerin kişisel verilerin işlenmesi ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen /yeni bilgileri için de geçerlidir. Değişen iletişim bilgileri için elektronik ticari iletişimler durdurmak isteyen üyelerin işbu sözleşmede öngörüldüğü şekilde red işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirime göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün – gereken işlem ve iletişimler her halukarda devam eder).
5.10. AlyanS Hesabın kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak AlyanS Müşteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir ve yeni bir kart ile değistirilir. AlyanS Hesap sahibi, daha önceden sahip olduğu tüm puanlara ve diğer avantajları yeni hesabında da muhafaza eder.
5.11. Belirtilen koşullara uyulmamasi, kartın kart sahibi ya da başka kişiler tarafindan usulsüz kullanımı hesap üyeliğinin iptalini gerektirir. AlyanS, kartı usulsüz kullanan Üye hakkinda yasal prosedürü izleme hakkını saklı tutar.
5.12. AlyanS Hesap, bu Üyelik programı geçerli olduğu sürece geçerlidir. AlyanS, istediği her an bir sebep belirtmeksizin üyelik sistemini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. AlyanS Hesap sahipleri, işbu genel şartların tümünün ya da bir kısmının her an değişebileceğini kabul eder. Üye, AlyanS internet sitesi üzerindeki “AlyanS Hesabım” bölümünde bulunan güncel duyuruları izlemekle ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.
5.13. AlyanS, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen şartlara Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metnine, Yürülükteki mevzuat ve AlyanS Gizlilik Politikası’na uygun olarak davranmak ile yükümlüdür. Bununla birlikte AlyanS kanuni olarak saklanması gereken bilgileri saklamak ile yükümlüdür.  AlyanS işbu verileri faaliyeti dışında hiçbir neden ile ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm sözleşmenin üçncü kişilere devrine engel değildir. Üyeler AlyanS Hesap başvurusu sırasında toplanan bilgilerin, AlyanS Hesap çıkartılması ve bu alandaki işlemler için toplanacağı konusunda bilgilendirilir. Işbu Üyelik çerçevesinde toplanan kişisel bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ve yasalar çerçevesinde bilgisayar sistemlerine işlenir. Üyeler, AlyanS’un bu bilgileri adli veya idari yetkili mercilerce talep edilmesi halinde ilgili birimlerle paylaşmak durumunda kalabileceğini kabul eder. Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirtilen usule uygun olarak  yapacakları tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini, anonim hale getirilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini gerçekleştirme veya isteme hakkına sahiptir. 
5.14. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre, AlyanS veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.AlyanS.net  ‘yi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları AlyanS’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler, AlyanS tarafından görülmez ve kaydedilmez). Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiği hususunu anlamıştır.
5.15. Sitedeki üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
5.16. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
5.17. Sitede sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün y azıların , grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonarın ,seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. AlyanS’un izni olmadan sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.
5.18. Siteden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik- güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan AlyanS sorumlu değildir.

6. DEVİR

AlyanS, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AlyanS işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AlyanS açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AlyanS’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin Üyeliğini iptal etmesi veya AlyanS tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. AlyanS Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.